Jesteś tutaj
»
Wydarzenia

       W czerwcu 2012r. przystąpiliśmy do udziału w konkursie organizowanym na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w kategorii "Firma". Do tej kategorii zaliczają się jedynie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i województw ościennych), zajmujące się między innymi przetwórstwem rolnno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich itp.

Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza bierze się po uwagę  estetykę obejścia i otoczenia firmy, a także weryfikuje się płynność finansową uczestniczących w konkursie firm.

Nasza firma jest chlubą regionu i podnosi wartość estetyczną otoczenia poprzez proste w formie zabudowania, aczkolwiek przy bardzo wysokiej dbałości o estetykę wykończenia. Nowoczesność, inteligentne rozwiązania parku maszynowego oraz najnowowczesniejszy sprzęt rolniczy.To z pewnością miało wpływ na nominowanie naszej Firmy do tytułu Mistrza w konkursie Agroliga 2012 w kategorii "Firma".

Dlatego też, niezwykle miło poinformować nam, iż 01 września 2012r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zdobyliśmy TYTUŁ MISTRZA Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Pamiątkowe Dyplomy wręczyli nam min Z-ca Dyrektora WM OR ARiMR, Dyrektor Regionu Banku BGŻ oraz p.o. Dyrektora WMODR.


 

(2012-09-03 09:45)
G a l e r i a

Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie MBS Systems 2008r.
Strona główna Mapa strony Kontakt